Talerekkefølge i bryllup

Bryllupet er en dag hvor mangt skal sies av veldig mange, og det kan jo være greit å kunne rekkefølgen, slik at man vet når det er «sin» tur til å reise seg.

Skal du tale i bryllupet? Husk å meld ifra til toastmasteren!

Bryllupstaler – i riktig rekkefølge

1. Velkomsttalen
Vertskapet ønsker velkommen til bords, og presenterer toastmaster. Vertskapet kan enten være brudeparet selv (da ofte bruden), eller en av foreldrene til brud eller brudgom. Dette er en «obligatorisk» tale, og den holdes når gjestene har satt seg. Ofte holdes velkomsttalen av brudens far, eller av brudens far og mor, om det er disse som er vertskapet.

2. Brudens far
Også en obligatorisk tale, og holdes av brudens far til sin datter. Det hører også med å ønske brudgommen velkommen til familien.

3. Brudgommen
Obligatorisk tale som holdes av brudgommen til sin kjære brud. Blir ofte en tale full av følelser, som gjør denne talen spesiell uansett. Brudgommen forteller gjennom talen hvor stor pris han setter på sin kjære og hvorfor han gjør det. Det er selvfølgelig også flott om talen inneholder et takk til familien hennes, som de menneskene som har oppdratt den kvinnen han er så glad i.

4. Bruden (om hun ønsker)
Det er ikke forventet at bruden holder tale, men det er jo veldig hyggelig om hun gjør det. Men da det ofte er nok av taler som skal bli holdt i et bryllup, kan ofte bruden stå for velkommen-tilbords-talen, eller så kan hun dikte en fin sang til sin nye ektemann.

5. Hennes forlover
En tale som selvfølgelig holdes til forloverens venninne som nå er gift. Inneholder ofte koselig minner fra tiden de har hatt sammen som venner, og også noen rosende ord om de to gifte som par.

6. Hans forlover
Vil i de fleste tilfeller holdes likt som brudens forlover sin tale.

7. Brudgommens far
Denne talen bør inneholde noen ord om sønnens gode egenskaper og verdier, og kan godt inneholde noe om barne- og ungdomsårene til brudgommen.

8. Brudens mor
Om brudens far ikke holder tale, vil brudens mor ta hans plass som nr. 2 i talerekkefølgen. Har han derimot holdt en tale for datteren, og brudens mor også vil si noen ord, er dette gjerne en forlengelse av hva brudens far sa. Selvfølgelig med lykkeønskninger for fremtiden, og noen kloke ord på veien.

9. Brudgommens mor
Om brudgommens far akkurat holdt sin tale, er det ofte slik at brudgommens mor istedet dikter en sang til sin sønn. Men hun kan selvfølgelig tale til sin sønn, likt som hans far.

10. Besteforeldre/Faddere

11. Søsken

Både besteforeldre, faddere, søsken og andre medlemmer av familien må gjerne holde tale om de vil. Da det på dette tidspunktet er holdt mange taler, og mange historier er fortalt, har alle gjestene nå et godt innblikk i hvem brudeparet er. Det kan derfor være helt iorden med en kortere tale, lykkeønskninger, eller en enkel skål.

12. Venner
Om det er rom for flere taler, er det nå vennenes tur. Ofte så har flere venner gått sammen og diktet en sang til brudeparet med episoder som har skjedd opp igjennom.

(Det går selvsagt an å ordne på denne talerekkefølgen etter behov og ønske, men dette er etter bryllupstradisjonen i Norge.)

Om kommentarfeltet: Skriv gjerne en kommentar, men du sier dine egne ord, så vær snill og hjelpsom om du kan. Har du spørsmål som du trenger svar på, bør du heller skrive et innlegg i bryllupsforumet


Si din mening

*