Borgerlig Vigsel

Borgerlig Vigsel

I 2009 giftet deg seg i alt 49.164 personer – ikke helt overraskende betyr det da 24.582 vielser. Av disse var 7.937 borgerlig, ca. dobbelt så mange som i 1961. (Tall fra Statistisk Sentralbyrå).

Mange velger altså å gifte seg utenom kirken, og her kan du lese om hva som skal til for at dere kan inngå et borgerlig ekteskap, og hvordan dette foregår.

Hvordan foregår en borgerlig vigsel?

En borgerlig vigsel foretas av dommere ved tingretten eller hos byfogden, og på samme måte som ved et bryllup i kirken, må noen skjermaer fylles ut i forkant av ekteskapsinngåelsen. Forlovererklæringer og attester skal fylles ut og sendes deres lokale folkeregister.

Folkeregistermyndighetene gjennomfører prøvingen av at vilkårene for å inngå ekteskap er oppfylt,  og skjemaene som skal sendes inn hit er:

 • Erklæring fra brudefolkene
 • Forlovererklæring

Begge disse skjemaene finner dere hos «Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet«. Husk at prøvingsattesten kun er gyldig i 4 måneder etter utstedelsen, så det er ingen grunn til å bli for ivrig i bryllupsplanleggingen og sende denne inn alt for tidlig!

Men når dere har fått prøvingsattesten, kan dere ta kontakt med den aktuelle tingretten eller byfogden og få fastsatt en tid for bryllupsseremonien.

Dere kan også sende inn meldingsskjema for navneendring om det er aktuelt, i kommentarfeltet kan dere da skrive hvilken dato dette skal være gjeldene fra. (Husk også på å endre navn på minibankkort, førerkort, pass og på andre type legitimasjoner, så snart navneendringen har trådt i kraft.)

Hvor mye koster borgerlig vigsel?

Borgerlig vigsel er gratis, og dere har ganske store valgmuligheter for hvor dere kan holde vielsen.

Enten kan dere gifte dere borgerlig i eget distrikt, i et annet distrikt i Norge, ved norske utenriksstasjoner som har vigselsrett, eller så kan dere gifte dere borgerlig hos utenlandske myndigheter.

Ved tingrettene foretas vigsler normalt innenfor vanlig kontortid, men det hender at noen steder også tilbyr vigsler på lørdager. Dere kan ta kontakt med den aktuelle domstol for å få mer presise opplysninger for deres vigselssted.

Hvordan foregår seremonien ved borgerlig vigsel?

Brudefolk, forlovere og gjester møter opp ca. 10-15 minutter før avtalt tid for vigselen. Dere venter utenfor seremonirommet til dere blir vist inn. Under seremonien skal det være to vitner til stede, dette er vanligvis forloverne, men det kan også være to andre myndige personer.

Vigselen kan skje på norsk eller engelsk, noen steder kan vigselen også foregå på tysk eller fransk, men for andre språk må dere selv sørge for kvalifisert tolk. Dersom én er fremmedspråklig, må dere avtale i forkant hvilket språk som skal benyttes under seremonien.

Selve seremonien varer i 10-15 minutter. En dommer eller dommerfullmektig står for vigselen. Dere blir vist inn i seremonirommet sammen med gjestene.

Husk at selve vigselslokalet ofte ikke er beregnet for mange gjester, så undersøk også hvor mange gjester som kan komme før dere sender ut invitasjonene!

Selve vigselen foregår ved at dommeren leser en fastsatt tekst for borgerlig vigsel. Deretter blir dere spurt om dere vil ha hverandre til ektefeller. Så erklærer dommeren dere som ektefolk. Til slutt undertegner dere, vitnene og dommeren vigselsprotokollen.

Endelig vigselsattest vil bli ettersendt av folkeregisteret. Hvis dere ønsker å utveksle ringer, må dere gi beskjed på forhånd, gjerne når dere bestiller tid for vigsel. Dere kan også gi beskjed til dommeren før seremonien starter. Ringene settes på når dommeren har erklært dere som ektefolk. Dommeren sier fra når ringene kan utveksles.

Dere kan gjerne legge inn litt musikk eller diktlesning under seremonien. Gi beskjed på forhånd hvis dere skal ha slike innslag.

Fotografering kan skje under og etter seremonien etter avtale med dommeren.

(Deler av denne teksten er hentet fra domstol.no)

Deres personlige huskeliste til bryllupet

Du kan enkelt opprette deres egen elektroniske huskeliste på Bryllupsvenner.

Dette kan dere gjøre her: Opprett din egen elektroniske huskeliste til bryllupet (krever gratis medlemskap).

Den elektroniske huskelisten er allerede ferdig utfylt med de viktigste postene, og skjemaer som skal fylles ut ligger allerede i disse punktene. Alt dere trenger å gjøre er å bestemme en dato for når dere ønsker å sende dem inn, så sender Bryllupsvenner.no deg en epost når disse postene forfaller.

Kommentarer fra andre

 1. En vesentlig vigselsform, som også er borgelig, er f.eks. vigsel gjennom Humanetisk forbund. Alle vigslinger utenfor kirken blir registrert som «borgelige». En vigsel hos byfogden er veldig rask og grei, med få personer tilstede, ingen krav til antrekket. En Humanetisk vielse tar 30-45 minutter, litt avhengig av musikk, dikt og slike ting. Der er det «krav» om pent antrekk.

  Borgelig er så mye-mye mer enn byfogd eller tingrett.
  Vi hadde en magisk humanetisk vielse, etter å ha vurdert bl.a. tingretten.

  • Bryllupsvenner

   Ja, vi er helt enig med deg! Borgelig er mye mer enn tingrett eller byfogd! Det kommer en artikkel om human-etisk vielse på Bryllupsvenner i fremtiden. Det er ingen planlagt publiseringsdato riktig enda, men her vil det også stå en del om vielse gjennom Humanetisk forbund.

   Takk for kommentaren og avklaringen!

 2. Hei!
  Er det noen som har erfaring med og gifte seg borgeleg i Sverige der eg er Norsk statsborger og hun er Svensk?
  Hva må vi tenke på? trenger eg papirer fra Norge eller fikser dei det i Sverige?

  • Hei.
   Har nettopp gjort dette.
   Dere kan søke hindersprøvning i Norge og ta den med til «vigselförättaren» i Sverige.
   Hindersprøvning gjord i nordiske lender er godkjende i alle andre nordiske lender så lenge vielsen skjer mellom en mann og en kvinne. Står spesifikt på svenske skatteverket sine sider.
   Så vi søkte hindersprøvning i Norge, sendte den til vigselförättaren och sen var det bare å vie seg.
   Husk at Dere må ha 2 vitner til stede ved vielsen.

   Lykke til 🙂

Om kommentarfeltet: Skriv gjerne en kommentar, men du sier dine egne ord, så vær snill og hjelpsom om du kan. Har du spørsmål som du trenger svar på, bør du heller skrive et innlegg i bryllupsforumet


Si din mening

*